Feb 4, 2023, 19:57

Cadou de la PSD şi PNL pentru electorat: esti asistat social chiar dacă nu plăteşti impozite

sursa foto gandul.info

Plenul Camerei Deputaţilor a adoptat o modificare la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 25/2015 pentru completarea art. 8 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, astfel încât cei care primesc ajutoare sociale de la stat să nu mai fie obligaţi să îşi plătească impozitele.

Guvernul Ponta introdusese în lege un articol care spunea că dacă o persoană nu achită taxele şi impozitele şi toate datoriile către bugetul statului, nu mai are dreptul la banii primiţi drept alocaţie socială: „Art.16 1. – (1) Începând cu anul 2012, pentru menţinerea dreptului la ajutorul social, familiile şi persoanele singure beneficiare, cu drepturi stabilite de cel puţin 6 luni, au obligaţia să îşi achite impozitele şi taxele faţă de bugetul local pentru bunurile pe care le deţin în proprietate, conform prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Verificarea îndeplinirii obligaţiei prevăzute la alin.(1) se realizează anual, până la data de 31 ianuarie a fiecărui an, pentru obligaţiile de plată către bugetul local aferente anului anterior. (3) Pentru beneficiarii ajutorului social prevăzuţi la alin.(1) care nu şi-au achitat impozitele şi taxele locale în termenul prevăzut la alin.(2), serviciul de specialitate al primarului are obligaţia să comunice acestora suma de plată, iar în cazul în care prin hotărâre a autorităţii administraţiei publice locale s-a stabilit eşalonarea, reducerea sau scutirea obligaţiilor legale de plată, se va comunica şi termenul scadent pentru acestea. (4) În situaţia în care, până la data de 31 martie a fiecărui an, primarul constată că nu a fost îndeplinită obligaţia prevăzută la alin.(1), acesta suspendă, prin dispoziţie, dreptul la ajutorul social pe o perioadă de 5 luni, începând cu drepturile aferente lunii aprilie. (5) Achitarea obligaţiilor legale faţă de bugetul local în perioada prevăzută la alin.(4) atrage reluarea, prin dispoziţia primarului, a dreptului la ajutorul social, începând cu luna următoare celei în care s-a achitat obligaţia, inclusiv pentru drepturile cuvenite în perioada suspendării. (6) În situaţia în care, după termenul prevăzut la alin.(4), nu a fost îndeplinită obligaţia prevăzută la alin.(1), dreptul la ajutorul social încetează prin dispoziţia primarului. (7) Pentru persoanele singure care se ocupă de creşterea şi îngrijirea unuia sau mai multor copii, menţinerea drepturilor reglementate de prezenta lege nu este condiţionată de obligaţia prevăzută la alin.(1).”

Acest articol a fost abrogat la propunerea PSD. Totodată, la propunerea PNL, s-a decis ca la calculul venitului pentru a se vedea dacă o persoană se califică pentru a primi venitul minim garantat să nu se mai ţină seama de alocaţiile pentru copii.

Legea merge la promulgare la Preşedintele Iohannis

Citeşte şi

0 Comentarii

Shares