Aug 16, 2022, 21:38

Cioloş şi Prună lovesc în scriitorii din puşcării. Doar 20 de zile tăiate din pedeapsă, indiferent de numărul de cărţi scrise

ciolos si pruna

Procedura privind elaborarea de lucrări științifice publicate sau de invenții brevetate de către persoanele private de libertate aflate în unitățile subordinate Administrației Naționale a Penitenciarelor, a fost aprobată astăzi printr-o Hotărâre de Guvern şi deţinuţii nu mai pot obţine decât o scădere de maximum 20 de zile din pedeapsă, indiferent de numărul de cărţi scrise în închisoare, se arată într-un comunicat al Executivului.

Procedura este necesară aplicării reglementărilor potrivit cărora, începând cu 31 august 2016, persoanele care execută măsuri privative de libertate și elaborează lucrări științifice sau realizează invenții în perioada de detenție pot beneficia de o reducere a pedepsei cu maxim 20 de zile, indiferent de numărul lucrărilor științifice publicate pe durata executării pedepsei și numai în baza confirmării caracterului științific al lucrării respective, respectiv a brevetului, în cazul invențiilor. Aceste reglementări au fost adoptate de Guvern în luna iunie 2016, prin OUG 24/2016.

Potrivit noilor reglementări, confirmarea caracterului științific al lucrărilor se face de către Consiliul Național al Cercetării Științifice , cu sprijinul logistic al Unității Executive pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI), care, în baza unei cereri scrise adresate de către deținut conducerii penitenciarului, desemnează aleatoriu trei evaluatori din baza de date. De menționat că evaluatorilor nu li se comunică identitatea autorului lucrării, iar identitatea evaluatorilor rămâne confidențială.

În ceea ce privește publicarea lucrării științifice, aceasta se realizează prin grija și pe cheltuiala deținutului, la edituri recunoscute la nivel academic și fără implicarea administrației penitenciaruluiÎn cazul invențiilor, demersurile pentru obținerea brevetului de la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci se realizează exclusiv de către deținut.

Elaborarea area de lucrări științifice sau realizarea de invenții în timpul pedepsei privative de libertate se poate face numai în baza unei aprobări obținute în acest sens din partea directorului penitenciarului. La cererea formulată de către deținut se va anexa și o recomandare scrisă privind relevanța tematicii pentru cercetarea științifică și argumentele privind includerea temei într-un domeniu și specializare universitară stabilite de nomenclatorul domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare, din partea unui profesor universitar sau a unui conferențiar universitar din specialitatea în care urmează să fie elaborată lucrarea. De asemenea, este prevăzută expres obligația deținuților de a suporta cheltuielile generate de acordarea caracterului științific al unei lucrări, respectiv de brevetarea unei invenții, potrivit procedurilor de drept comun.  În plus, activitățile pe care le implică realizarea unei lucrări științifice sau invenții nu pot depăși durata de lucru prevăzută de legislația muncii și nu se pot suprapune cu alte tipuri de activități lucrative sau de altă natură pe care le efectuează deținuții.

Pe perioada elaborării lucrării științifice sau a invenției, activitatea deținutului va fi monitorizată de o persoană desemnată din cadrul penitenciarului, care va întocmi un tabel nominal de pontaj la sfârșitul fiecărei zile. La rândul său, deținutul are obligația de a prezenta zilnic materialele elaborate, care vor fi consemnate într-un proces-verbal semnat atât  de el, cât și de persoana desemnată să-i monitorizeze activitatea.

În cazul unei decizii de transferare a deținutului într-un alt penitenciar, activitatea de elaborare a lucrării științifice ori de realizare a unei invenții desfășurată de deținut se suspendă până la revenirea în penitenciar sau până la transferarea în alt penitenciar.

 

Citeşte şi

0 Comentarii

Shares