Mar 30, 2023, 11:38

Cui folosesc cele 35 de televiziuni din Republica Moldova

Credit foto: Independent.md

Jurnaliştii basarabeni de la Media Forum au încercat să afle cum reuşesc să supravieţuiască 35 de posturi TV în Republica Moldova, pe o piaţă aproape inexistentă. Şi mai ales în interesul cui.

„Piaţa tv din R. Moldova se caracterizează prin concurenţă neloială, parazitară, ilicită şi cu puternice elemente de dumping. La noi nu există un cadru normativ sau capitole separate într-o lege anume, ce ar face referinţă la concurenţa în cadrul pieţei media sau tv ca segment separat. Nici un post tv moldovenesc care a apărut pe piaţă până în 2009 şi după nu a reuşit să facă faţă concurenţei cu posturile tv bazate pe retransmisiuni, situaţie explicată în mod special de costurile prea mari pentru producţia de programe proprii. Retransmiterea posturilor tv străine, pe lângă faptul că implică costuri mici de producţie, comportă şi un risc extrem de mare pentru industria tv moldovenească şi anume – scurgerea de capital şi improbabilitatea reinvestirii lui în producţie”, spune jurnalistul Ion Terguţă pentru MediaForum.md, atenţionând că Pro Tv Chişinău nu este cuprins în această analiză, fiind singurul post care operează după criteriile unei televiziuni occidentale.

Aşa că au socotit bugetul lunar al unei televiziuni obişnuite, cu un număr de aproximativ 40 de angajaţi.

1. salarii / taxe – 300.000 lei

2. transport semnal satelit, distribuţie – 168.000 lei

3. drepturi autor (achiziţii 4 filme/zi) – 504.000 lei

4. cheltuieli regie – 100.000 lei

5. transport, combustibil – 42.000 lei.

Astfel observăm ca o televiziune mică, din capitala Chişinău, are nevoie de un buget lunar de aproximativ 1.300.000 lei. Bugetul anual al unei televiziuni este ceva mai mic de un milion de dolari. Jurnaliştii de la Media Forum au pus investitorilor, dar şi autorităţilor, 4 întrebări importante.

– Cum supravieţuiesc 29 de posturi TV prin eter şi 6 prin satelit atestate în acest moment, pe o piaţă estimată la cel mult 16 milioane de euro (în vremurile bune) ?

– Cine sunt finanţatorii din umbră ai posturilor moldoveneşti de televiziune şi de ce dau banii?

– Este televiziunea o afacere în Republica Moldova sau doar un instrument de manipulare?

– Ce trebuie să se întâmple ca televiziunea să devină o industrie în care investiţiile şi interesul public să poată armoniza?

Citeşte şi

0 Comentarii

Shares