Mar 23, 2023, 02:52

anularea probelor din dosare

daniel morar

Curtea Constituțională a României precizează că decizia privind supravegherea tehnică se va aplica dosarelor aflate pe rolul instanțelor de judecată, nu cauzelor definitiv soluționate până la data publicării sale. Cu privire la efectele prezentei decizii, Curtea reamintește caracterul erga omnes ...