Iun 6, 2023, 06:41

demisia Dianei Tusa

diana tusa

UPDATE În urma notificării primite din partea deputatului Diana Tușa, titlul acestui articol a fost modificat Către  BN24.ro  În atenția           Doamnei Adriana Duțulescu  Subsemnata TUȘA ADRIANA DIANA, deputat formulez prezenta NOTIFICARE  Prin care vă pun în vedere îndepărtarea titlului ...