Ian 31, 2023, 01:50

Miza ascunsă din noul Cod Silvic

iulian_budoi

Noul Cod Silvic nu este tocmai un proiect de lege scris de la zero. Este un document care modifică substanţial mai multe articole din legea 46/2008. O singură prevedere a fost de ajuns să încaiere societatea civilă cu Parlamentul, Holtzindustrie Schweighofer cu Guvernul şi să îl facă pe Klaus Iohannis să ceară reexaminarea legii:

“Art. 60 (5f) un operator economic/grup de operatori economici nu poate achiziţiona/procesa mai mult de 30% din volumul dintr-un sortiment industrial de masă lemnoasă din fiecare specie, stabilit ca medie a ultimilor 3 ani în baza actelor de punere în valoare autorizate la exploatare şi exploatate la nivel naţional.”

Doar pentru acest articol, prezent în proiectul de Cod Silvic aprobat de Parlament, organizaţiile de mediu au cerut, după reexaminarea trimisă de preşedinte, păstrarea actului normativ în această formă.

Nu au fost deranjate, nici ONG-urile, nici altcineva de faptul că în codul vechi scria clar:

Art. 29 (5) Tăierile rase în parcurile naţionale sunt interzise.

iar noua prevedere lasă loc de interpretare:

Art. 29 (5) Tăierile rase în parcurile naţionale sunt interzise, cu excepţia arboretelor în care nu se poate asigura regenerarea naturală prin altfel de tăieri

Altfel spus, dacă o companie care exploatează lemnul găseşte ingineri silvici care să spună că pădurea nu se poate regenerara pe cale naturală, atunci se poate tăia la ras într-un parc naţional. Nu va conta dacă zona respectivă este considerată arie protejată.

De altfel, pădurile nu mai sunt protejate nici de construcţiile ridicate chiar în zona de lizieră.

Art. 37 (11) Autorizarea construcţiilor la distanţe mai mici de 50 m de la liziera pădurii, în afara fondului forestier, se face cu avizul structurii teritoriale a autorităţii publice central care răspunde de silvicultură, în baza unei documentaţii depuse cu localizarea în coordinate stereografice 1970

În vechiul Cod Silvic exista o zonă de protecţie a pădurilor, care de data aceasta nu mai există. O simplă autorizaţie va face să răsară case chiar în buza pădurii. Şi lucrurile nu se opresc aici:

Art 37 (1) Pot fi scoase definitiv din fondul forestier naţional, doar cu condiţia compensării acestora, fără reducerea suprafeţei fondului forestier şi cu plata anticipată a obligaţiilor băneşti, numai terenurile necesare realizării sau extinderii următoarelor categorii de obiective: e) surse şi reţele de apă şi de canalizare, surse şi reţele de energie din resurse convenţionale sau regenerabile, reţele şi sisteme de comunicaţii, drumuri de interes judeţean şi local, parcuri recreative, parcuri tematice şi/sau educaţionale, precum şi lucrări de construcţii hidrotehnice

Dacă un investitor vrea să construiască un parc de aventură, acum o poate face. Terenul împădurit pe care va fi amenajat parcul va fi scos din fondul forestier şi trecut în proprietatea acestuia. Trebuie doar să dea la schimb un alt teren care poate fi împădurit (doar poate, nu este nimeni obligat să o facă) şi să plătească o taxă. Acesta a fost şi motivul unui lobby intens din partea fraţilor Cristescu, apropiaţii premierului Victor Ponta care deţin Arsenal Park din Orăştie. Arsenal Park a fost şi locul ales de Ponta pentru organizarea unui Comitet Executiv al PSD în vara anului trecut.

Iniţiatorii legii s-au asigurat şi că fostele cabane ale lui Ceauşescu sau alte construcţii ridicate în pădure înainte de 1990 pot fi acum vândute cu tot cu terenul aferent.

Cod vechi

Art 37 (1 d) obiective instalate în fondul forestier înainte de anul 1990, cuprinse în amenajamentele silvice în vigoare la data de 1 ianuarie 1990, la categoria ocupaţii şi litigii.

Cod nou

Art 37 (1 d) obiective instalate în fondul forestier înainte de anul 1990, precum şi suprafeţele aferente activelor vândute, în condiţiile legii, de către Regia Naţională a Pădurilor Romsilva

De asemenea, pădurile sub 10 hectare nu vor mai avea amenajament silvic. Dacă nu există acest plan justificat, proprietarii vor putea tăia ce şi cum vor din pădurile respective.

Art. 30 (1.1) Întocmirea de amenajamente silvice este obligatorie pentru proprietăţile de fond forestier mai mari de 10 ha

Acestea sunt doar câteva exemple de prevederi nocive incluse în noul Cod Silvic. Unul dintre cei mai mari proprietari de păduri din România, Biserica Ortodoxă Română, care deţine în jur de 35.000 de hectare, nu a avut nimic de spus despre noul Cod. A evitat elegant să intre în colimatorul opiniei publice, spre deosebire de Holtzindustrie Schweighofer, care a făcut-o în mod brutal şi a devenit ţinta protestelor de stradă.

Citeşte şi

0 Comentarii

Shares