Ian 28, 2023, 05:55

Răzbunarea lui Iohannis: Refuză promulgarea pensiilor pentru parlamentari

kiwi

Preşedintele Klaus Iohannis a retrimis la Parlament pentru reexaminare prevederea din Statutului deputaţilor şi senatorilor referitoare la acordarea unei „indemnizaţii pentru limita de vârstă” actualilor şi foştilor parlamentari. „Necesitatea reexaminării este motivată, pe de o parte, de caracterul excesiv şi arbitrar al noii indemnizaţii de care ar urma să beneficieze deputaţii şi senatorii, iar pe de altă parte, de faptul că acest drept ar urma să se acorde tuturor parlamentarilor care au săvârşit fapte de corupţie potrivit vechiului Cod penal, precum şi celor al căror mandat a încetat pentru incompatibilitate”, se spune în cererea de reexaminare. Similitudinea între parlamentari şi magistraţi, invocată de legiuitor, „este forţată, întrucât aceştia din urmă constituie un corp de profesionişti, iar drepturile lor speciale decurg din contributivitatea pe parcursul întregii cariere”, motivează Preşedinţia, adăugând : „Această raţiune nu poate subzista în cazul parlamentarilor care, în virtutea mandatului reprezentativ, au o relaţie cu alegătorii pe care, în mod liber şi acceptând rigorile demnită?ii publice, aleg să îi reprezinte”.

„Totodată, indemnizaţia pentru limită de vârstă care se acordă deputaţilor şi senatorilor este de natură a crea confuzii cu privire la natura juridică a acestui drept. Dreptul introdus prin legea transmisă la promulgare nu are însă ca temei, nici măcar în parte, vreunul dintre principiile ce stau la baza stabilirii pensiilor, fiind lipsit de orice legătură cu contribu?ia la sistemul de asigurări sociale”, se mai spune în cererea de reexaminare. „În plus, pentru mandatele incomplete, indemnizaţia pentru limită de vârstă urmează a se calcula proporţional cu perioada de mandat efectiv exercitată, dar nu mai puţin de 6 luni de activitate parlamentară. În lipsa precizării caracterului de continuitate a celor 6 luni de mandat, se poate deduce că legiuitorul recompensează activitatea sporadică, inclusiv desfăşurarea acesteia în mandate diferite, cu singura condiţie a însumării a 6 luni, fie chiar şi neconsecutive. În raport cu durata mandatului, astfel cum este stabilită de art. 63 alin. (1) din Constituţie, termenul de 6 luni apare ca derizoriu ?i în contradic?ie cu jurispruden?a Cur?ii Constituţionale”, menţionează Preşedinţia.

 

0 Comentarii

Shares