Mai 30, 2023, 23:47

SRI susţine că nu i s-a mărit bugetul, ci i s-a micşorat cu 4%

sri

Comisia SRI condusă de Georgian Pop a emis un comunicat în care arată că bugetul Serviciului de Informaţii nu a fost majorat, ci dimpotrivă, a fost tăiat cu 4%.
„În mod real, pentru Serviciul Român de Informaţii, la proiectul de buget pentru anul 2016 se constată o scădere cu 4,15% faţă de fondurile totale aprobate instituţiei în bugetul pe anul 2015 care sunt în sumă de 1.922,36 mil. lei, luând în calcul atât alocaţiile de la bugetul de stat şi de la bugetul asigurărilor sociale de stat, fapt ce conduce la o diminuare a ponderii în PIB a bugetului faţă de anul 2015, de la 0,27% la 0,25%”, se arată în comunicat.

„Fondurile alocate Serviciului Român de Informaţii prin legea bugetului de stat pentru anul 2016, cu încadrare în limitele de cheltuieli comunicate, sunt în sumă de 1.850,91 mil. lei, ceea ce reprezintă o creştere cu 19,37% faţă de execuţia preliminată până la finele anului 2015 (1.550,55 mil. lei).
Această creştere este determinată de modalitatea diferită de finanţare a cheltuielilor pentru plata pensiilor militarilor în anul 2016 faţă de anul 2015, în sensul că în anul 2015 acestea au fost suportate din bugetul asigurărilor sociale de stat (376,48 mil. lei), iar începând cu anul următor, pensiile militare de stat se vor finanţa de la bugetul de stat”, explică în continuare Georgian Pop.

​Pentru anul 2016, la bugetul instituţiei sunt necesare alocări suplimentare de resurse financiare pentru derularea proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile, în sumă de 8,09 mil. lei.
În ceea ce priveşte alocaţiile de la bugetul de stat, destinaţiile pentru care au fost prevăzute sume suplimentare în anul 2016 sunt următoarele, conform Comisiei SRI:
➢ asigurarea integrală a drepturilor salariale ale personalului instituţiei, în condiţiile aprobării majorărilor salariale de 10%, aprobate prin Legea nr. 293/2015 – 6,37 mil. lei (creştere cu 0,71%);
➢ menţinerea capacităţii operaţionale a Serviciului şi asigurarea la un nivel minimal a mentenanţei echipamentelor şi aparaturii din dotare – 7,51 mil. lei (creştere cu 3,81%);
➢ acoperirea majorărilor salariale cuvenite personalului din reţeaua sanitară proprie – 0,16 mil. lei (creştere cu 0,21%);
➢ finanţarea de la bugetul de stat a cheltuielilor pentru pensiile militare, potrivit prevederilor Legii nr. 223/2015, cu modificările şi completările ulterioare – 415,75 mil. lei (creştere cu 7.261,99%);
➢ implementarea proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 – 36,00 mil. lei.

Citeşte şi

0 Comentarii

Shares