Iun 7, 2023, 13:07

Zgonea şi-a angajat director de cabinet din zona SRI, expert în spionaj şi contraspionaj informaţional

Ruxandra Ramniceanu, pe pagina de facebook a Centrului de Strategii Aplicate

Valeriu Zgonea a angajat ca director la Cancelaria sa de la Camera Deputaţilor, un specialist în spionaj şi contraspionaj informaţional. Noul director de cabinet a fost adus la Camera Deputaţilor în urmcă cu doar câteva săptămâni, după nunta lui Valeriu Zgonea.

Este vorba despre Ruxandra Râmniceanu, expert în securitatea informaţională, lector la Centrul de Strategii Aplicate (un apendice al SRI) şi doctor în ştiinţe militare. 

Conform datelor de pe site-ul Centrului de Strategii Aplicate, Ruxandra Râmniceanu „este expert pe problematica INFOSEC la Banca Naţională a României şi a obţinut titlul ştiinţific de doctor în ştiinţe militare la Universitatea Naţională de Apărare – Facultatea de Comandă şi Stat Major, în anul 2007, pe baza activităţii de cercetare derulate în ciclul de studii de doctorat, până la susţinerea publică a tezei de doctorat intitulată “Contribuţii la optimizarea managementului informaţiilor în sistemul de securitate naţională” şi a absolvit cursul post-universitar în domeniul managementului, la Academia Naţională de Informaţii, în anul 2006.”

„Formele de învăţământ urmate (liceul “Mihai Viteazul” – profil matematică-fizică, în perioada 1981-1985 şi Universitatea Politehnică – Facultatea de Automatică şi Calculatoare, specializarea inginer electric şi sisteme cu microprocesoare, cu examen de licenţă susţinut în anul 1996) şi expertiza profesională din sectorul administraţiei publice centrale (monitorizare informaţională de specialitate şi asistarea decidenţilor, consiliere, consultanţă şi management privind cooperarea ştiinţifică românească cu parteneri din ţări membre şi partenere ale NATO, împlicare în activităţi specifice Programului Cadru IV şi V al Uniunii Europene, a iniţiativei EUREKA – transfer tehnologic şi inovare şi a altor forme de cooperare bilaterală în domeniul cercetării ştiinţifice şi tehnologiei, în perioada 1991-2000) au contribuit la consolidarea cunoştinţelor de specialitate şi creşterea performanţelor manageriale, concretizate în lucrări publicate, dintre care enumerăm:

Proiectarea, realizarea şi implementarea unui sistem informaţional destinat managementului informaţiilor în sistemul de securitate naţională (2006);

  • Optimizarea managementului informaţiilor în sistemul de securitate naţională (2006);
  • Managementul informaţiilor în sistemul informatic din organizaţia militară (2006);
  • Opinii privind cerinţe de performanţă în managementul informaţiilor de securitate (2007);
  • Consideraţii privind fluxul informaţional în managementul informaţiilor de securitate (2007).

Alături de remarcabili mentori şi specialişti din domeniu, a susţinut şi a participat la procesul de fundamentare, aplicare şi implementare a Legii nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate în România. Astfel, în calitate de formator în domeniu, a desfăşurat activităţi didactice la Academia Naţională de Informaţii (în perioada 2000-2011) şi a sprijinit evoluţia ascendentă de pregătire şi specializare a personalului, circumscrisă culturii de securitate.”, mai scrie în CV-ul ei.

0 Comentarii

Shares